معجزات پیامبر (ص)
42 بازدید
ناشر: نشر محمد (ص)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1362
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
داستانهایی از معجزات پیامبر اکرم در سطح کودکان و نوجوانان، که در کتاب مزبور 3 قصه از معجزات پیامبر (ص) به صورت مصور توسط نقاش معروف آن دوران آقای صندوقی بیان شده است که تا کنون کسی به آن مبادرت نکرده است.